Ekolider – Centrum usług komunalnych

Zadzwoń: tel.: +25 682 76 00, +25 683 09 53, +25 740 83 68, +25 740 83 69

Harmonogram dla Gmin:

Informujemy, że w celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki muszą być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godziną 7:00 lub pozostawione w otwartej altanie śmietnikowej w osi ogrodzenia.

Odpady nieudostępnione nie zostaną odebrane.

Wywozy realizowane są w godzinach 7:00-20:00. Celem rozpoczęcia odbiorów i zgłoszenia punktu odbioru odpadów prosimy o kontakt z Urzędem Gminy i złożenie deklaracji odpadowej.

Gmina Borowie

Harmonogram dla Miast: