Ekolider – Centrum usług komunalnych

Zadzwoń: tel.: +25 682 76 00, +25 683 09 53, +25 740 83 68, +25 740 83 69

Instrukcje z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów:
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów: