wordpress Aktualności, komunikaty

KLAUZULA INFORMACYJNA DYREKTYWA 95/46/We „RODO”

Maj 24, 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA DYREKTYWA 95/46/We „RODO”

Podziel się:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/We (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie danych”).

    

W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną:

 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Ekolider Jarosław Wyglądała

z siedzibą w Lucin 4, 08-400 Garwolin, e-mail: biuro@ekolider.eu.

 

Przedstawiciel administratora danych:

Nie dotyczy.

 

Inspektor ochrony danych:

Nie dotyczy.

 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu zawarcia, wykonania oraz rozliczenia umów sprzedaży usług i towarów. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń przysługujących administratorowi od Pani/Pana na gruncie w/w umów, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na warunkach określonych w art. 6 ust.1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 

Prawnie uzasadniony interes odbiorcy danych:

Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się Administrator danych jest podjęcie działań celem dochodzenia roszczeń, w szczególności skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika czy firmy windykacyjnej oraz skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.

W takiej sytuacji Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych, świadczącym pomoc prawną lub usługi windykacyjne oraz właściwym sądom i komornikom.

 

Przekazanie danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przekazujemy:

Naszym pracownikom i innym podmiotom pośredniczącym :

  1. W sprzedaży i wykonywaniu usług na Pani/Pana zlecenie zgodnie z działalnością firmy Ekolider Jarosław Wyglądała (art. 6 ust. 1 lit. B i C RODO).
  2. W zakresie realizowania Pani/Pana zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego zlecenia wynikającego z punku 1 (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Nie dotyczy.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przez cały okres wzajemnej współpracy handlowej i zakończenia  rozliczeń pomiędzy Panią/Panem a administratorem oraz w celach archiwalnych, przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

Ponadto dane będą przechowywane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przez okres niezbędny od realizacji tego celu.

 

Uprawnienia:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Konsekwencje nie podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów  i usług, a ich nie podanie będzie skutkowało niemożliwością zawarcia

i realizacji w/w umowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do powyższego.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Nie dotyczy.